Işten çıkarma ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Işten çıkarma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Işten çıkarma" ne demek?

 1. İş çevrimlerindeki daralmaya bağlı olarak işçinin geçici veya sürekli olarak işten çıkarılması.

Işten çıkarma nedir? İlişkili sözcükler

 • Göçmen Kaçakçılığı: Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya sürekli ikametgâhının bulunmadığı bir ülkeye yasal olmayan yollardan girişinin sağlanması. krş. insan ticareti devamı...
 • Sorgum Glüten Unu: Tane sorgumların nişastasının ve embriyosunun büyük kısmının nişasta veya şurubun fabrikasyonundaki özütlenmesinden ve kepeğinin ayrılmasından sonra tanenin geriye kalan kısmı. devamı...
 • Hizmet Içi Eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim. Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun devamı...
 • Havalandırıcı: Kapalı bir yerin sürekli ve doğal olarak havalandırılmasını sağlayan alet veya düzen. devamı...
 • Havalandırıcı: Kapalı bir yerin sürekli ve doğal olarak havalandırılmasını sağlayan alet veya düzen. devamı...
 • çevrimsel Işsizlik: İktisadi dalgalanmaların gerileme ve durgunluk dönemlerinde toplam istemdeki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir dönemsel işsizlik türü. krş. mevsimlik işsizlik devamı...
 • Serbestleştirme: Dışalım, dışsatım ve sermaye hareketleri üzerindeki her türlü kısıtlamanın kaldırılması veya azaltılması. Ekonomide her türlü devlet müdahalesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile serbest piyasa düzeneği işleyişinin sağlanması. devamı...
 • Işten El çektirme: Olağanüstü durumlarda ilbayların, ülkenin düzen ve güvenliğinin gerektirdiği koşullar içinde bakanların, sorumluluğu kendilerine ilişkin olmak üzere, bir memuru bağlı olduğu bakanlık ya da kuruma hemen bilgi verip geçici olarak işten uzaklaştırmaları işlemi. devamı...
 • Trierarch: (Antik Yunan) üst üste üç kısa kürekli kadırganın kaptanı veya komutanı; üst üste üç kısa kürekli kadırgaları kamu hizmeti olarak uyarlayan veya hibe eden Atina vatandaşŸı devamı...
 • Elden çıkarma: Bir firmanın finansal veya sosyal hedefleri doğrultusunda bir ya da daha fazla etkinlik biriminin kapatılması ya da varlıklarının bir kısmının satılması. devamı...

Işten çıkarma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.