işteş çatı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte işteş çatı kelimesinin manası:

  1. Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten çatı, müşareket. Türkçede bu çatı -ş- ekiyle kurulur.
  2. (Derleme.. işteş fiil,işteş çatılı fiil) Bir eylemin birden fazla özne tarafından meydana geldiğini belirten çatı. Türkçede bu çatı, -(i) ş ekiyle kurulur: Görüşmek (gör-ü-ş-) , gülüşmek (gül-ü-ş-) , dövüşmek (döv-ü-ş-) , ağlaşmak (ağla-ş-) vb.

işteş çatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları