istinkaf sözlük anlamı nedir?

Sözlükte istinkaf kelimesinin manası:

  1. Çekinme, geri durma, sakınma; kabul etmeme.
  2. Çekinme, geri durma, sakınma.
  3. Bk. çekinme
  4. Kabul etmemek. Çekimser kalmak.(İşte ey insan! Eğer yalnız O'na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun! S.) (Osmanlıca'da yazılışı: istinkâf)

istinkaf ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları