istisna fatura nedir

İstisna Fatura Nedir?

İstisna fatura, belirli mal veya hizmetlerin satışında KDV hesaplanmaması veya muafiyet uygulanması nedeniyle düzenlenen bir fatura türüdür. Bu faturalar, KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında düzenlenir.

İstisna Fatura Düzenleme Şartları

İstisna fatura düzenleyebilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında olması gerekir.
 • Satışın Türkiye sınırları içerisinde yapılması gerekir.
 • Satışın bir ticari faaliyet kapsamında yapılması gerekir.
 • Satışın bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması gerekir.

İstisna Fatura Düzenleme Yöntemi

İstisna fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Faturada “İstisna Fatura” ibaresi yer almalıdır.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun hangi maddesi kapsamında istisna olduğu belirtilmelidir.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı belirtilmelidir.
 • Faturada, satıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası belirtilmelidir.
 • Faturada, alıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası belirtilmelidir.
 • Faturada, faturanın düzenlenme tarihi ve sıra numarası belirtilmelidir.

İstisna Fatura Kullanım Alanları

İstisna faturalar, aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 • Eğitim hizmetleri
 • Sağlık hizmetleri
 • Sosyal hizmetler
 • Kültür ve sanat hizmetleri
 • Spor hizmetleri
 • Tarım ve hayvancılık hizmetleri
 • Ormancılık hizmetleri
 • Madencilik hizmetleri
 • İmalat hizmetleri
 • İnşaat hizmetleri
 • Taşımacılık hizmetleri
 • Haberleşme hizmetleri
 • Finansal hizmetler
 • Sigortacılık hizmetleri
 • Gayrimenkul hizmetleri
 • Kişisel hizmetler

İstisna Fatura Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İstisna fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında olduğundan emin olunmalıdır.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun hangi maddesi kapsamında istisna olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, satıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, alıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, faturanın düzenlenme tarihi ve sıra numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.

İstisna Fatura Düzenlemede Sık Yapılan Hatalar

İstisna fatura düzenlenirken sık yapılan hatalar şunlardır:

 • Satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında olmadığı halde istisna fatura düzenlenmesi.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun hangi maddesi kapsamında istisna olduğu açıkça belirtilmemesi.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı doğru bir şekilde belirtilmemesi.
 • Faturada, satıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmemesi.
 • Faturada, alıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmemesi.
 • Faturada, faturanın düzenlenme tarihi ve sıra numarası doğru bir şekilde belirtilmemesi.

İstisna Fatura Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İstisna fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında olduğundan emin olunmalıdır.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin KDV Kanunu’nun hangi maddesi kapsamında istisna olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Faturada, satılan mal veya hizmetin miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, satıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, alıcının adı, soyadı veya unvanı, adresi ve vergi numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faturada, faturanın düzenlenme tarihi ve sıra numarası doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Yayımlandı

kategorisi