Isveç Ekolü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Isveç Ekolü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Isveç Ekolü" ne demek?

 1. Bk. İsveç Okulu

Isveç Ekolü nedir? İlişkili sözcükler

 • Vocational School: Meslek okulu, meslek yüksek okulu, ticaret meslek okulu, teorik çalışŸmalarının yanında öğŸrencilere ticareti de öğŸreten okul, pratik meslek eğŸitimi okulu, pratik meslekî öğŸrenim okulu devamı...
 • Orta Dereceli Okul: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad. devamı...
 • Isveç Okulu: Viyana Okulu’nun reel görüşü ile Cambridge Okulu’nun parasal görüşü arasında bağlantı kuran, klasik düşüncenin temelini oluşturan Say Yasasını eleştiren ve Keynes’in makro kuramını etkileyen K. Wicksel’in öncülük ettiği İsveçli iktisatçıların oluşturdukları ekol. devamı...
 • Mülkiyeli: Siyasal Bilgiler Okulu öğrencisi veya bu okulu bitirmiş kişi. devamı...
 • Bauhaus School: Bauhaus Okulu, 1919 yılında Almanya’da gelişŸtirilmişŸ olan ve sadelik ve mimarlığŸa vurgu yapan büyük bir çağŸdaşŸ mimarî tasarımı okulu (1933 yılında Naziler tarafından kapatıldı) devamı...
 • Lozan Ekolü: Bk. Lozan Okulu devamı...
 • Bankacılık Ekolü: Bk. bankacılık okulu devamı...
 • Olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. devamı...
 • Olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. devamı...
 • Olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. devamı...

Isveç Ekolü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.