işveren vekili nedir

İşveren Vekili Nedir?

İşveren vekili, işverenin yetkisi altında çalışan ve işverenin adına hareket eden kişidir. İşveren vekili, işverenin işlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olup, işverenin adına sözleşme imzalayabilir, işçi alabilir ve işten çıkarabilir.

İşveren vekili, işverenin işlerini yürütürken, işverenin talimatlarına uymak zorundadır. İşveren vekili, işverenin talimatlarına aykırı hareket ederse, işveren vekili sorumluluktan kurtulamaz.

İşveren vekili, işverenin işlerini yürütürken, işverenin adına hareket eder. Bu nedenle, işveren vekilinin yaptığı işlemler, işvereni bağlar. İşveren vekili, işverenin adına sözleşme imzalarsa, sözleşme işvereni bağlar. İşveren vekili, işverenin adına işçi alırsa, işçi işverenin çalışanı olur. İşveren vekili, işverenin adına işten çıkarırsa, işçi işverenin işinden çıkarılmış olur.

İşveren vekili, işverenin işlerini yürütürken, işverenin adına hareket eder. Bu nedenle, işveren vekilinin yaptığı işlemler, işvereni bağlar. İşveren vekili, işverenin adına sözleşme imzalarsa, sözleşme işvereni bağlar. İşveren vekili, işverenin adına işçi alırsa, işçi işverenin çalışanı olur. İşveren vekili, işverenin adına işten çıkarırsa, işçi işverenin işinden çıkarılmış olur.

İşveren Vekilinin Görevleri

İşveren vekilinin görevleri şunlardır:

 • İşverenin işlerini yürütmek
 • İşverenin talimatlarına uymak
 • İşverenin adına sözleşme imzalamak
 • İşverenin adına işçi almak ve işten çıkarmak
 • İşverenin adına işçi ücretlerini ödemek
 • İşverenin adına işçi sigortalarını yaptırmak
 • İşverenin adına işçi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
 • İşverenin adına işçi eğitimlerini düzenlemek
 • İşverenin adına işçi disiplinini sağlamak
 • İşverenin adına işçi şikayetlerini çözmek

İşveren Vekilinin Sorumlulukları

İşveren vekilinin sorumlulukları şunlardır:

 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin talimatlarına uymak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin adına hareket etmek
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin çıkarlarını korumak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin itibarını korumak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin malvarlığını korumak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin iş sırlarını korumak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin işçi haklarını korumak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin işçi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin işçi eğitimlerini düzenlemek
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin işçi disiplinini sağlamak
 • İşverenin işlerini yürütürken, işverenin işçi şikayetlerini çözmek

İşveren Vekilinin Yetkileri

İşveren vekilinin yetkileri şunlardır:

 • İşverenin işlerini yürütmek
 • İşverenin talimatlarına uymak
 • İşverenin adına sözleşme imzalamak
 • İşverenin adına işçi almak ve işten çıkarmak
 • İşverenin adına işçi ücretlerini ödemek
 • İşverenin adına işçi sigortalarını yaptırmak
 • İşverenin adına işçi iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
 • İşverenin adına işçi eğitimlerini düzenlemek
 • İşverenin adına işçi disiplinini sağlamak
 • İşverenin adına işçi şikayetlerini çözmek

İşveren Vekilinin Seçimi

İşveren vekili, işveren tarafından seçilir. İşveren, işveren vekilini seçerken, işveren vekilinin deneyimini, eğitimini, becerilerini ve kişilik özelliklerini dikkate alır. İşveren, işveren vekilini seçerken, işveren vekilinin işverenin işlerini yürütme yeteneğini de dikkate alır.

İşveren Vekilinin Görev Süresi

İşveren vekilinin görev süresi, işveren tarafından belirlenir. İşveren, işveren vekilinin görev süresini, işveren vekilinin performansına göre belirler. İşveren, işveren vekilinin görev süresini, işveren vekilinin işverenin işlerini yürütme yeteneğine göre de belirler.

İşveren Vekilinin Ücreti

İşveren vekilinin ücreti, işveren tarafından belirlenir. İşveren, işveren vekilinin ücretini, işveren vekilinin deneyimine, eğitimine, becerilerine ve kişilik özelliklerine göre belirler. İşveren, işveren vekilinin ücretini, işveren vekilinin işverenin işlerini yürütme yeteneğine göre de belirler.

İşveren Vekilinin Sonlandırılması

İşveren vekilinin görev süresi, işveren tarafından sonlandırılabilir. İşveren, işveren vekilinin görev süresini, işveren vekilinin performansına göre sonlandırabilir. İşveren, işveren vekilinin görev süresini, işveren vekilinin işverenin işlerini yürütme yeteneğine göre de sonlandırabilir.


Yayımlandı

kategorisi