itkanı muhkem sözlük anlamı nedir?

Sözlükte itkanı muhkem kelimesinin manası:

  1. Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.(...Ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Madem şu biçare, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar hadd ü hesaba gelmez zevil-hayat ile, zevil-ervah ile ve zevil-idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir hads ile ve kat'i bir yakin ile hükmolunur ki: Şu kusur-u semaviye ve şu büruc-u samiyenin dahi kendilerine münasib zihayat, zişuur sekeneleri vardır. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: itkan-ı muhkem)

itkanı muhkem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları