iyelik düşmesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iyelik düşmesi kelimesinin manası:

  1. Yapım eki getirilen ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması: Edirnekapılı (Edime+kapı-sı-lı) , tahin helvacı (tahin helva-sı-cı) , Adapazarlı (Ada+pazar-ı-lı) , Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı) , Ankara Üniversiteliler (Ankara Üniversite-si-li-ler) örneklerinde olduğu gibi.

iyelik düşmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları