iyon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iyon kelimesinin manası:

  1. Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.
  2. Bk. üşer
  3. Bk. yükün
  4. Elektrik yüklü atom ya da atom kümesi. (Pozitif yüklüiyonlar (katyonlar), atomun ya da atom kümesinin elektriksel yönden yansızlığı için gerekenden daha az elektron taşırlar; negatif yüklüiyonlardaysa daha çok elektron vardır).
  5. Pozitif veya negatif yüklü bir atom.
  6. Net bir elektrik yüküne sahip, bir veya daha fazla elektron kazanmış veya kaybetmiş, atom, kök veya molekül.
  7. Bir atomun veya molekülün elektron alması veya elektron vermesiyle meydana gelen negatif veya pozitif yüklü atom veya molekül.

iyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları