iyonik bağlı bileşik nedir

İyonik Bağlı Bileşik Nedir?

İyonik bağlı bileşikler, pozitif yüklü iyonlar (kasyonlar) ve negatif yüklü iyonlar (anyonlar) arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle bir arada tutulan kimyasal bileşiklerdir. İyonik bağlı bileşikler genellikle metal ve ametal elementlerin reaksiyonuyla oluşur. Metal elementler elektron verme eğilimindedirken, ametal elementler elektron alma eğilimindedir. Metal element elektron verdiğinde pozitif yüklü bir iyon (kasyon) oluşurken, ametal element elektron aldığında negatif yüklü bir iyon (anyon) oluşur. Oluşan kasyon ve anyon arasındaki elektrostatik çekim kuvveti, iyonik bağlı bileşiği bir arada tutar.

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri

 • İyonik bağlı bileşikler genellikle katı haldedir.
 • İyonik bağlı bileşikler yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir.
 • İyonik bağlı bileşikler suda çözünür.
 • İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletir.
 • İyonik bağlı bileşikler genellikle sert ve kırılgan yapıdadır.

İyonik Bağlı Bileşiklerin Örnekleri

 • Sodyum klorür (NaCl): Sodyum klorür, sodyum ve klor elementlerinin reaksiyonuyla oluşan bir iyonik bağlı bileşiktir. Sodyum klorür, sofra tuzu olarak da bilinir.
 • Potasyum bromür (KBr): Potasyum bromür, potasyum ve brom elementlerinin reaksiyonuyla oluşan bir iyonik bağlı bileşiktir. Potasyum bromür, tıbbi amaçlı kullanılır.
 • Kalsiyum florür (CaF2): Kalsiyum florür, kalsiyum ve flor elementlerinin reaksiyonuyla oluşan bir iyonik bağlı bileşiktir. Kalsiyum florür, diş macunlarında kullanılır.
 • Magnezyum oksit (MgO): Magnezyum oksit, magnezyum ve oksijen elementlerinin reaksiyonuyla oluşan bir iyonik bağlı bileşiktir. Magnezyum oksit, mide ekşimesini gidermek için kullanılır.
 • Alüminyum oksit (Al2O3): Alüminyum oksit, alüminyum ve oksijen elementlerinin reaksiyonuyla oluşan bir iyonik bağlı bileşiktir. Alüminyum oksit, zımpara kağıdı ve seramiklerde kullanılır.

İyonik Bağlı Bileşiklerin Kullanım Alanları

İyonik bağlı bileşikler, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılır. İyonik bağlı bileşiklerin bazı kullanım alanları şunlardır:

 • Gıda endüstrisi: İyonik bağlı bileşikler, gıdaların korunması ve lezzetlendirilmesi için kullanılır. Örneğin, sodyum klorür (NaCl) sofra tuzu olarak kullanılır.
 • İlaç endüstrisi: İyonik bağlı bileşikler, çeşitli ilaçların üretiminde kullanılır. Örneğin, potasyum bromür (KBr) sakinleştirici olarak kullanılır.
 • Kozmetik endüstrisi: İyonik bağlı bileşikler, çeşitli kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılır. Örneğin, kalsiyum florür (CaF2) diş macunlarında kullanılır.
 • İnşaat sektörü: İyonik bağlı bileşikler, inşaat sektöründe çeşitli amaçlarla kullanılır. Örneğin, magnezyum oksit (MgO) mide ekşimesini gidermek için kullanılır.
 • Seramik endüstrisi: İyonik bağlı bileşikler, seramik ürünlerinin üretiminde kullanılır. Örneğin, alüminyum oksit (Al2O3) zımpara kağıdı ve seramiklerde kullanılır.

Yayımlandı

kategorisi