Iyonomer ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Iyonomer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iyonomer" ne demek?

 1. Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer.

 2. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer.

Iyonomer nedir? İlişkili sözcükler

 • Iyonomer Reçine: Hem iyonik hem de kovalent bağları içeren, esas bileşeni etilen olan polimer. devamı...
 • Polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: devamı...
 • Van Der Waals Kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. devamı...
 • Amilopektin: Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit. devamı...
 • Polymer: Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer Polimer devamı...
 • Konformasyon: Bk. konoluşum Bir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. Birkonformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur. devamı...
 • Peptidoglikan: Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu. Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir devamı...
 • Glikolipit: (Yun. glykys: tatlı; lipos: yağ) Genellikle hücre zarlarında bulunan, lipitlerin şekerlerle kovalent bağlarla birleşmesi ile oluşan bileşik lipit. Glukolipit. Lipitlerin karbonhidratlarla kovalent bağlarla birleşmesiyle oluşan bileşik lipit. Genellikle hücre zarlarında devamı...
 • Hidroliz: Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime. Bk. suylakesim devamı...
 • Polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz devamı...

Iyonomer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.