iyot buharı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iyot buharı kelimesinin manası:

  1. Buharlaştırılmış iyodun, parmak ve avuç izi bileşenleri ile tepkimeye girerek parmak ve avuç izlerini renklendirmesi ve görünür h

iyot buharı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları