izahname 1. sözlük anlamı nedir?


Sözlükte izahname 1. kelimesinin manası:

  1. Uyumlaştırılmış tarife sınıflandırma sisteminin eki olup, bu sınıflandırma sistemine göre düzenlenen ve eşyanın görünümü, özellikleri, üretim yöntemi ve kullanım alanları gibi bilgileri içeren belge. 2. prospectus Sermaye piyasası araçlarının halka sunulmasında, şirketle ilgili finansal durumu dahil bir çok konuda ayrıntılı bilgi vermek amacıyla düzenlenmesi gerekli olan belge.

izahname 1. ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları