izale i şuyu nedir

İzale-i Şuyu Nedir?

İzale-i şuyu, ortak mülkiyete konu olan bir taşınmazın, ortaklardan birinin veya birkaçının talebi üzerine mahkeme kararıyla paylaştırılması işlemidir. Bu işlem, ortaklığın sona erdirilmesi ve her bir ortağın taşınmaz üzerindeki payının belirlenmesi amacıyla yapılır.

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır?

İzale-i şuyu davası, ortaklardan birinin veya birkaçının talebi üzerine açılır. Davanın açılabilmesi için, ortaklığın sona erdirilmesi gerektiğine dair bir sebebin bulunması gerekir. Bu sebepler şunlardır:

  • Ortaklardan birinin veya birkaçının ortaklıktan ayrılma talebi
  • Ortaklığın amacının sona ermesi
  • Ortaklığın imkânsız hale gelmesi
  • Ortaklığın feshedilmesi

İzale-i Şuyu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İzale-i şuyu davasında görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, ortaklardan birinin veya birkaçının ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir.

İzale-i Şuyu Davasında Usul

İzale-i şuyu davası, dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla başlar. Dilekçede, ortaklığın sona erdirilmesi gerektiğine dair sebepler açıklanmalı ve taşınmazın paylaştırılma şekli belirtilmelidir.

Mahkeme, dava dilekçesini inceledikten sonra, davayı kabul eder veya reddeder. Davayı kabul eden mahkeme, ortakları duruşmaya çağırır ve tarafların savunmalarını dinler.

Mahkeme, tarafların savunmalarını dinledikten sonra, ortaklığın sona erdirilmesine karar verir ve taşınmazı ortaklar arasında paylaştırır. Taşınmazın paylaştırılması, eşit paylarla veya ortakların payları oranında yapılabilir.

İzale-i Şuyu Davasında Masraflar

İzale-i şuyu davasında masraflar, ortaklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak, mahkeme, masrafların tamamının veya bir kısmının bir ortak tarafından ödenmesine karar verebilir.

İzale-i Şuyu Davasının Sonuçları

İzale-i şuyu davasının sonucunda, ortaklık sona erer ve taşınmaz ortaklar arasında paylaştırılır. Her bir ortak, taşınmaz üzerindeki payına göre mülkiyet hakkına sahip olur.

İzale-i Şuyu Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İzale-i şuyu davası açmadan önce, ortakların ortaklığın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varmaları tavsiye edilir. Bu sayede, dava süreci daha kısa ve daha az maliyetli olacaktır.

Ortaklar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, izale-i şuyu davası açılması kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda, ortakların bir avukata danışmaları ve haklarını en iyi şekilde korumaları önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi