izmarit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte izmarit kelimesinin manası:

  1. İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit küçük balık (Maena smraris).
  2. İçilmiş sigara artığı
    Örnek: Kiminiz de kat çıkacak diye, izmarit toplar gibi boyuna gazete kuponu toplarsınız. Ç. Altan
  3. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 15-20 cm kadar uzunlukta, Akdeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir tür.
  4. Boyları 25 cm olabilen, tüm denizlerimizde dağılım gösteren, vücudunun iki yanında koyu benek bulunan, kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde yaşayan demersal bir tür, beyaz göz balığı, melana.

izmarit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları