Izomerlik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Izomerlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Izomerlik" ne demek?

 1. Aynı element bileşimine sahip olmasına rağmen, farklı yapılara sahip kimyasal bileşiklerdeki olay.

Izomerlik nedir? İlişkili sözcükler

 • Izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz devamı...
 • Isotopically: İzotopik olarak, izotoplara ilişŸkin olarak, izotoplar aracılığŸı ile (diğŸer şŸekillerle aynı atom sayısına sahip ancak farklı atom ağŸırlığŸı olan kimyasal element biçimi) devamı...
 • Isotopic: İzotopik İzotopik, izotop ile ilgili, diğŸer şŸekillerle aynı atom sayısına sahip ancak farklı atom ağŸırlığŸı olan kimyasal element biçimiyle ilgili (Kimya) devamı...
 • Kataliz: Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi. Bk. tezleştirme devamı...
 • Allotropy: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropi, kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şŸekillerde var olması (Kimya) devamı...
 • Kimyasal Madde: Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır. devamı...
 • Yükseltgenme: Oksitlenme. Bir öğecik ya da özdeciğin, eksicik vermesiyle görünür artı yükünü çoğaltması. devamı...
 • üçüncül Bileşik: Üç element veya gruptan meydana gelen kimyasal bileşik. devamı...
 • çözüşme: Çözüşmek işi. Bir kimyasal bileşik moleküllerinin, belirli koşullar altında, tersinir olarak, bileşenlerine ayrışması olayı. devamı...
 • Saptam: Bir olay, işlem ya da bileşimin, değişken ve etkenlerinin nicelik ve niteliklerini belirleme. devamı...

Izomerlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.