Izotonik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Izotonik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Izotonik" ne demek?

 1. Eş yoğunluklu

 2. (Yun. isos: eş; tonos: ton) Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı.

 3. Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu.

 4. Hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda su giriş çıkışı olmayan sıvı.

 5. Aynı ozmotik basınca sahip, ozmotik basınçları eşit olan.

Izotonik nedir? İlişkili sözcükler

 • Hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Izotonik Hiperhidratasyon: Fizyolojik tuzlu su çözeltilerinin verilmesi veya aşırı miktarda alımından sonra ekstrasellüler sahadaki hacmin, ozmotik konsantrasyon değişmeden büyümesi. devamı...
 • Izotonik Dehidratasyon: Organizmanın eşit oranlarda elekrolit ve su kaybetmesi sonucu oluşan dehidrasyon. devamı...
 • Izotonik Kasılma: Kastaki gerim sabit kalıp kas boyunun kısalması ve kas mekanik bir iş üretmesiyle belirgin bir kasılma tipi. devamı...
 • Izotonik Sodyum Klorür Eriyiği: Fizyolojik tuzlu su. devamı...
 • Bivalency: Bivalanslık, iki değŸerli olma durumu, çift değŸerli olma durumu, iki değŸerli olma durumu, iki değŸerde olma durumu (Kimya); benzer kromozomlar çiftine sahip olma durumu (Biyoloji) devamı...
 • Namelessness: İsimsizlik, adsız olma durumu; isme sahip olmama durumu; anonim olma durumu; ifade edilemez olma durumu devamı...
 • Ruttiness: Bir sürü kırışŸıklığŸa sahip olma özelliğŸi, bir sürü saban izine sahip olma durumu, bir sürü yiv veya olukla işŸaretlenmişŸ olma vasfı devamı...
 • Ikiye Bölünme: Hücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli. Hücrenin aynı kromozomlara sahip iki kısma bölünmesi. devamı...

Izotonik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.