Izotonik Hiperhidratasyon ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Izotonik Hiperhidratasyon" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Izotonik Hiperhidratasyon" ne demek?

 1. Fizyolojik tuzlu su çözeltilerinin verilmesi veya aşırı miktarda alımından sonra ekstrasellüler sahadaki hacmin, ozmotik konsantrasyon değişmeden büyümesi.

Izotonik Hiperhidratasyon nedir? İlişkili sözcükler

 • Izotonik: Eş yoğunluklu (Yun. isos: eş; tonos: ton) Aynı ozmotik basınca sahip olma durumu; hücrenin ozmotik basıncına eşit ozmotik basınca sahip, içine konulduğunda hücrenin içine su giriş çıkışı olmayan sıvı. devamı...
 • Hipertonik Hiperhidratasyon: Hipertonik tuz çözeltilerinin alınmasından sonra hücre dışı sahada sodyum artışı ve hücre içi sahadan su çekimine neden olan hiperhidratasyon durumu. Bunun sonucu intrasellüler hipovolemi ve interstisiyel ödem oluşumuna neden olur. devamı...
 • Hipotonik Hiperhidratasyon: Organizmanın gereğinden çok miktarda suyla yüklenmesi sonucu hücre dışı sahada hacim artışıyla ilişkili hipotoni oluşması. devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun devamı...
 • Yoğunlaşma: Buharın sıvı veya katı duruma geçmesi. Birden çok molekülün genellikle su yitirerek bir tek moleküle dönüşmesi olayı. devamı...
 • Glomerulosklerozis: Glomerulusun büzüşmesi, fibrozisi ve hiyalinizasyonu sonucu hücreden yoksun bir kitleye dönüşmesi. Kronik glomerulus yangılarından ve şeker hastalığından sonra biçimlenir. devamı...
 • Hipotonik Sulandırıcı: Basıncı izotonik eriyik basıncından düşük, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip eriyik. devamı...
 • Akromegali: Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması. Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, devamı...
 • Hipertonik çözelti: Basıncı izotonik eriyik basıncından yüksek, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip eriyik devamı...

Izotonik Hiperhidratasyon ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.