jagger ne demek

Jagger: Anlamı, Kökeni ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Jagger” kelimesi, İngilizce’de “bıçak” veya “keskin kenarlı alet” anlamına gelir. Genellikle kesme, oyma veya şekillendirme için kullanılan bir alettir.

Türkçe Anlamı:

“Jagger” kelimesinin Türkçe’de tam bir karşılığı yoktur. Ancak, “bıçak” veya “kesici alet” olarak çevrilebilir.

Kökeni:

“Jagger” kelimesi, Orta İngilizce “jagge” kelimesinden türemiştir. Bu kelime, muhtemelen eski Fransızca “jague” veya “jagge” kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimeler, “diş” veya “sivri uç” anlamına geliyordu.

Kullanımı:

“Jagger” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Alet olarak: Kesme, oyma veya şekillendirme için kullanılan bir alet olarak.
 • Dişli kenar: Dişli veya sivri uçlu bir kenara sahip bir nesneyi tanımlamak için.
 • Sıfat olarak: Keskin veya sivri uçlu bir nesneyi tanımlamak için.

Örnek Cümleler:

 • İngilizce: The carpenter used a sharp jagger to cut the wood. (Marangoz, odunu kesmek için keskin bir bıçak kullandı.)
 • Türkçe: Kesici alet, tahtayı kesmek için kullanıldı.
 • İngilizce: The jagged edge of the rock made it difficult to climb. (Kayanın dişli kenarı tırmanmayı zorlaştırdı.)
 • Türkçe: Kayanın sivri uçlu kenarı tırmanmayı zorlaştırdı.
 • İngilizce: The jaggy teeth of the saw cut through the metal easily. (Testerenin dişli dişleri metali kolayca kesti.)
 • Türkçe: Testerenin sivri uçlu dişleri metali kolayca kesti.

İlgili Kelimeler:

 • Jag: Diş veya sivri uç
 • Jagged: Dişli veya sivri uçlu
 • Jaggy: Dişli veya sivri uçlu
 • Jagging: Kesme veya oyma işlemi

Sonuç:

“Jagger” kelimesi, kesme, oyma veya şekillendirme için kullanılan bir aleti veya dişli veya sivri uçlu bir nesneyi tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. İngilizce’de yaygın olarak kullanılır ve Türkçe’de “bıçak” veya “kesici alet” olarak çevrilebilir.


Yayımlandı

kategorisi