jandarma nedir

Jandarma Nedir?

Jandarma, iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla kurulan bir kolluk kuvvetidir. Jandarma, genellikle kırsal alanlarda görev yapar ve polis teşkilatına göre daha geniş bir yetki alanına sahiptir. Jandarma, suçları önlemek, suçluları yakalamak, trafik düzenini sağlamak ve doğal afetlerde yardım etmek gibi görevler üstlenir.

Jandarmanın Tarihi

Jandarma, ilk olarak 1791 yılında Fransa’da kurulmuştur. Jandarma, Fransız Devrimi sırasında iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla kurulmuştur. Jandarma, kısa sürede Fransa’da etkili bir kolluk kuvveti haline gelmiş ve diğer ülkeler tarafından da örnek alınmıştır.

Jandarma, Türkiye’de ilk olarak 1839 yılında kurulmuştur. Jandarma, Osmanlı İmparatorluğu döneminde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla kurulmuştur. Jandarma, Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüş ve günümüzde de önemli bir kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadır.

Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın görevleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Suçları önlemek
 • Suçluları yakalamak
 • Trafik düzenini sağlamak
 • Doğal afetlerde yardım etmek
 • Asayiş ve güvenliği sağlamak
 • Kamu düzenini korumak
 • Sınır güvenliğini sağlamak
 • Terörle mücadele etmek
 • Organize suçlarla mücadele etmek
 • Göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek
 • Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek

Jandarmanın Yetkileri

Jandarma, görevlerini yerine getirmek için geniş bir yetki alanına sahiptir. Jandarma, şunları yapma yetkisine sahiptir:

 • Suçluları tutuklamak
 • Suçluları aramak
 • Suçluların evlerini ve iş yerlerini aramak
 • Suçluların araçlarını aramak
 • Suçluların banka hesaplarını dondurmak
 • Suçluların pasaportlarını iptal etmek
 • Suçluların yurt dışına çıkmasını yasaklamak
 • Suçlulara para cezası vermek
 • Suçluları hapse göndermek

Jandarmanın Örgütlenmesi

Jandarma, Genel Komutanlık, Jandarma Bölge Komutanlıkları, Jandarma İl Komutanlıkları, Jandarma İlçe Komutanlıkları ve Jandarma Karakulları olmak üzere beş kademeli bir örgütlenmeye sahiptir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarmanın en üst düzeydeki birimidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarmanın tüm faaliyetlerini yönetir ve koordine eder.

Jandarma Bölge Komutanlıkları, Jandarmanın bölgesel birimleridir. Jandarma Bölge Komutanlıkları, Jandarmanın faaliyetlerini kendi bölgelerinde yönetir ve koordine eder.

Jandarma İl Komutanlıkları, Jandarmanın il düzeyindeki birimleridir. Jandarma İl Komutanlıkları, Jandarmanın faaliyetlerini kendi illerinde yönetir ve koordine eder.

Jandarma İlçe Komutanlıkları, Jandarmanın ilçe düzeyindeki birimleridir. Jandarma İlçe Komutanlıkları, Jandarmanın faaliyetlerini kendi ilçelerinde yönetir ve koordine eder.

Jandarma Karakulları, Jandarmanın en küçük birimleridir. Jandarma Karakulları, Jandarmanın faaliyetlerini kendi bölgelerinde yürütür.

Jandarmanın Eğitimi

Jandarma personeli, Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda eğitim görür. Jandarma Eğitim Komutanlığı, Jandarma personelinin temel eğitim ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

Jandarma personelinin temel eğitimi, 12 hafta sürer. Temel eğitimde, Jandarma personelinin temel askeri becerileri, kolluk kuvveti görevleri ve hukuk bilgisi öğretilir.

Jandarma personelinin mesleki eğitimi, temel eğitimden sonra başlar. Mesleki eğitimde, Jandarma personelinin görev alanlarına göre özel eğitim verilir.

Jandarmanın Ekipmanları

Jandarma, görevlerini yerine getirmek için çeşitli ekipmanlara sahiptir. Jandarmanın ekipmanları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Silahlar
 • Mühimmat
 • Zırhlı araçlar
 • Helikopterler
 • Gemiler
 • Uçaklar
 • Haberleşme cihazları
 • Bilgisayarlar
 • Yazıcılar
 • Fotokopi makineleri
 • Tarayıcılar
 • Faks makineleri

Jandarmanın Üniforması

Jandarma personeli, görev sırasında üniforma giyer. Jandarmanın üniforması, yeşil renklidir. Jandarmanın üniformasında, Jandarmanın amblemi ve Jandarma personelinin rütbesi bulunur.

Jandarmanın Araçları

Jandarma, görevlerini yerine getirmek için çeşitli araçlar kullanır. Jandarmanın araçları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Otomobiller
 • Kamyonlar
 • Otobüsler
 • Motosikletler
 • Bisikletler
 • Atlar
 • Köpekler

Jandarmanın İletişim Bilgileri

Jandarma ile iletişim kurmak için şu numaraları arayabilirsiniz:

 • 156 Jandarma İhbar Hattı
 • 155 Polis İmdat Hattı
 • 112 Acil Çağrı Merkezi

Yayımlandı

kategorisi