japanese ne demek

“İfadesiyle ilgili” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamları

Giriş

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce’de “in terms of” olarak ifade edilir ve Türkçe’de “bakımından” veya “açısından” anlamlarına gelir. Bu ifade, bir şeyin belirli bir yönünü veya özelliğini vurgulamak için kullanılır. Bu makale, “ifadesiyle ilgili” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek ve çeşitli kullanım örnekleri sağlayacaktır.

İngilizce Anlamı: “In Terms Of”

İngilizce’de “in terms of” ifadesi, bir şeyin belirli bir açıdan veya bakış açısından ele alınmasını ifade eder. Genellikle bir cümlenin başında veya ortasında kullanılır ve aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Yön veya özellik: Bir şeyin fiziksel veya soyut bir yönünü veya özelliğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • “The painting is impressive in terms of its size and detail.” (Resim, boyutu ve ayrıntıları bakımından etkileyici.)
 • Miktar veya derece: Bir şeyin miktarını veya derecesini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • “The company is growing rapidly in terms of revenue and market share.” (Şirket, gelir ve pazar payı bakımından hızla büyüyor.)
 • Önem veya öncelik: Bir şeyin önemini veya önceliğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • “Education is important in terms of personal development and career opportunities.” (Eğitim, kişisel gelişim ve kariyer fırsatları bakımından önemlidir.)

Türkçe Anlamı: “Bakımından” veya “Açısından”

Türkçe’de “bakımından” veya “açısından” ifadeleri, “in terms of” ifadesinin karşılıklarıdır. Bu ifadeler de bir şeyin belirli bir yönünü veya özelliğini vurgulamak için kullanılır.

 • Bakımından: Bir şeyin bir yönünü veya özelliğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • “Kitap, dili bakımından oldukça akıcı.” (Kitap, dili bakımından oldukça akıcı.)
 • Açısından: Bir şeyin bir bakış açısını veya perspektifini belirtmek için kullanılır. Örneğin:
 • “Olay, siyasi açıdan oldukça önemli.” (Olay, siyasi açıdan oldukça önemli.)

Kullanım Örnekleri

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı kullanım örnekleri:

 • Sanat:
 • “The painting is impressive in terms of its use of color and composition.” (Resim, renk ve kompozisyon kullanımı bakımından etkileyici.)
 • Eğitim:
 • “The student is excellent in terms of academic performance and extracurricular activities.” (Öğrenci, akademik performans ve ders dışı etkinlikler bakımından mükemmel.)
 • İş:
 • “The company is growing rapidly in terms of revenue and market share.” (Şirket, gelir ve pazar payı bakımından hızla büyüyor.)
 • Kişisel Gelişim:
 • “Meditation is beneficial in terms of reducing stress and improving mental clarity.” (Meditasyon, stres azaltma ve zihinsel berraklığı artırma bakımından faydalıdır.)
 • Siyaset:
 • “The event was significant in terms of its political implications.” (Olay, siyasi sonuçları bakımından önemliydi.)

Sonuç

“İfadesiyle ilgili” ifadesi, İngilizce’de “in terms of” ve Türkçe’de “bakımından” veya “açısından” olarak ifade edilir. Bu ifade, bir şeyin belirli bir yönünü veya özelliğini vurgulamak için kullanılır ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Bu makale, ifadenin İngilizce ve Türkçe anlamlarını açıklamış ve çeşitli kullanım örnekleri sağlamıştır.


Yayımlandı

kategorisi