jefferson sözlük anlamı nedir?

Sözlükte jefferson kelimesinin manası:

  1. Jefferson, soyadı; erkek ismi; Thomas Jefferson (1743-1826), Amerikalı devlet adamı, BağŸımsızlık Bildirgesi'nin yazarlarından biri, Amerika BirleşŸik Devletleri'nin 3'üncü cumhurbaşŸkanı (1801-1809)

jefferson ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları