Jeokronoloji ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Jeokronoloji" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Jeokronoloji" ne demek?

 1. (Yun. ge: dünya, yer; chronos: zaman; logos: bilim) Dünyanın evrimi ile ilgili olarak zaman ölçümü ile uğraşan bilim dalı.

Jeokronoloji nedir? İlişkili sözcükler

 • Jeoloji: Yer bilimi. (Yun. geo: yer, dünya; logos: bilim) Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı. devamı...
 • öbür Dünya Bilgisi: (Yun. eschaton = son, sonuncu; logos = öğreti) : Evrenin ve insanlığın sonu ile ilgili öğretiler.// Tek insanın sonu ile ilgili olarak ölümden sonraki yazgı (bireyselöbür dünya bilgisi); dünyanın sonu ile ilgili olarak, ölülerin dirilmesi, kıyamet günü ve öbür dünya konularını işler (genelöbür dünya bilgisi). devamı...
 • Cybercultural: Siber kültür ile ilgili, modern dünyanın yaygın bilgisayar ağŸları ve çevrimiçi etkileşŸimi gerçeğŸi nedeniyle gelişŸmişŸ olan kültürel kurallar ve davranışŸ biçimine ait veya ilgili devamı...
 • Solucan Bilimi: (Yun. helmins: solucan; logos: bilim) Asalak olarak yaşayan yassı ve yuvarlak solucanlarla uğraşan bir bilim dalı. Helmintoloji. devamı...
 • Eczacılık Bilimi: (Yun. pharmakon: ilâç; logos: bilim) Tıbbî ilâçların ve diğer biyolojik olarak aktif kimyasal maddelerin faaliyetlerini inceleyen bilim kolu. Farmakoloji. İlaç bilimi. devamı...
 • Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. devamı...
 • Mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. devamı...
 • Onkoloji: Urları inceleyen tıp dalı. Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı. devamı...
 • Yosun Bilimi: (Yun. bryon: yosun; logos: bilim) Biyolojinin yosunlan inceleyen alt bilim dalı. Briyoloji. devamı...
 • Koroloji: (Yun. choros: yer; logos: bilim) Bitkilerin ve hayvanların coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı. devamı...

Jeokronoloji ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.