jeolojik harita geologic map sözlük anlamı nedir?


Sözlükte jeolojik harita geologic map kelimesinin manası:

  1. Kaya oluşumları ile fay hatları gibi diğer fiziksel özelliklerin dağılımlarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren harita.

jeolojik harita geologic map ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları