jib sözlük anlamı nedir?

Sözlükte jib kelimesinin manası:

  1. Flok yelkeni
  2. (-bed, -bing) bumba ile seren veya yelkeni kavanço etmek
  3. Gerilemek
  4. Diretmek, dayatmak
  5. İnat edip ileri gitmemek
  6. Ayak diremek, inatla geri geri gitmek, direnmek, istememek

jib ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları