joll

Joll: Anlamı, Kökeni ve Çeşitli Bağlamlarda Örnekler

Giriş

“Joll” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen çok yönlü bir terimdir. Bu makale, “joll” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, kökenini, anlamlarını ve İngilizce ve Türkçedeki çeşitli kullanımlarını ele alacağız.

Kökeni

“Joll” kelimesinin kökeni, Orta İngilizce’deki “jolen” fiiline kadar uzanır ve “neşeli olmak” veya “eğlenmek” anlamlarına gelir. Bu fiil, Eski Fransızca’daki “jolier” fiilinden türetilmiş olup, “sevinmek” veya “neşelenmek” anlamlarına gelir.

Anlamları

“Joll” kelimesi, İngilizce’de aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Neşeli veya eğlendirici olmak: “He was a joll fellow who always made me laugh.” (Neşeli ve beni her zaman güldüren bir adamdı.)
 • Şakacı veya alaycı olmak: “She had a joll sense of humor that could sometimes be hurtful.” (Bazen incitici olabilen şakacı bir mizah anlayışı vardı.)
 • Keyifli veya eğlendirici bir şey: “We had a joll time at the party.” (Partide çok eğlendik.)
 • Sarhoş veya uyuşturulmuş olmak: “He was so joll that he could barely stand.” (O kadar sarhoştu ki ayakta bile duramiyordu.)
 • Aptalca veya anlamsız olmak: “That’s a joll idea.” (Bu aptalca bir düşünce.)

Çeşitli Bağlamlarda Örnekler

“Joll” kelimesi, İngilizce’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte birkaç örnek:

 • Neşeli veya eğlendirici: “The comedian was joll and kept the audience laughing throughout the show.” (Komedyen çok neşeliydi ve seyircileri gösteri boyunca güldürdü.)
 • Şakacı veya alaycı: “He made a joll remark about my appearance.” (Görünümümle ilgili şakacı bir yorumda bulunmuştu.)
 • Keyifli veya eğlendirici: “We had a joll time hiking in the mountains.” (Dağlarda yürüyüş yaparken çok eğlendik.)
 • Sarhoş veya uyuşturulmuş: “He was so joll that he couldn’t drive home.” (O kadar sarhoştu ki eve araba kullanamıyordu.)
 • Aptalca veya anlamsız: “That’s a joll way to spend your money.” (Paranızı harcamak için aptalca bir yol.)

Joll’un Türkçedeki Karşılıkları

“Joll” kelimesinin Türkçedeki karşılıkları, bağlama göre değişebilir. En yaygın karşılıklar şunlardır:

 • Neşeli veya eğlendirici: Neşeli, eğlendirici
 • Şakacı veya alaycı: Şakacı, alaycı
 • Keyifli veya eğlendirici: Keyifli, eğlendirici
 • Sarhoş veya uyuşturulmuş: Sarhoş, uyuşturulmuş
 • Aptalca veya anlamsız: Aptalca, anlamsız

Sonuç

“Joll” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen çok yönlü bir terimdir. Neşeli veya eğlendirici, şakacı veya alaycı, keyifli veya eğlendirici, sarhoş veya uyuşturulmuş veya aptalca veya anlamsız anlamlarına gelebilir. Türkçedeki karşılıkları da bağlama göre değişir ve en yaygın karşılıklar neşeli, eğlendirici, şakacı, alaycı, keyifli, eğlendirici, sarhoş, uyuşturulmuş, aptalca ve anlamsızdır.


Yayımlandı

kategorisi