judge sözlük anlamı nedir?

Sözlükte judge kelimesinin manası:

 1. Yargıç, hâkim
 2. Hakem
 3. Aralarında uyuşmazlık olan iki kişinin arasını bulan kimse
 4. Bilirkişi
 5. Yahudi tarihinde krallardan önce hüküm süren hâkimlerden biri
 6. H., çoğ
 7. Hükmetmek
 8. Hüküm vermek
 9. Muhakeme etmek, yargılamak, bir mesele hakkında fikir edinip karar vermek
 10. Doğrusunu araştırmak
 11. Tenkit etmek
 12. Bir davayı çözmek.
 13. Hüküm vermek, muhakeme etmek, yargılamak, karara varmak, hakemlik etmek, değerlendirmek, değer biçmek, tahmin etmek, anlam çıkarmak, kanısında olmak

judge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları