jus cogens nedir

Jus Cogens

Jus cogens, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve kurallarını ifade eden bir Latince terimdir. Bu ilkeler ve kurallar, tüm devletler tarafından kabul edilmiş ve bağlayıcıdır. Jus cogens, devletlerin iç hukukundan üstündür ve devletler, iç hukuklarını jus cogens’e uygun hale getirmek zorundadır.

Jus cogens’in konusu, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve kurallarını içerir. Bu ilkeler ve kurallar, devletlerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlığını, insan haklarını, savaş hukukunu ve çevre hukukunu kapsar. Jus cogens’in temel ilkeleri şunlardır:

 • Devletlerin egemenliği
 • Devletlerin toprak bütünlüğü
 • Devletlerin siyasi bağımsızlığı
 • İnsan hakları
 • Savaş hukuku
 • Çevre hukuku

Jus cogens, devletlerin iç hukukundan üstündür. Bu nedenle, devletler, iç hukuklarını jus cogens’e uygun hale getirmek zorundadır. Eğer bir devletin iç hukuku jus cogens’e aykırı ise, bu hukuk geçersizdir.

Jus cogens, uluslararası hukukun önemli bir parçasıdır. Bu ilkeler ve kurallar, devletlerin davranışlarını düzenler ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yardımcı olur.

Jus Cogens’in Tarihçesi

Jus cogens’in tarihi, uluslararası hukukun tarihine kadar uzanmaktadır. İlk olarak, 17. yüzyılda Hollandalı hukukçu Hugo Grotius tarafından kullanılmıştır. Grotius, jus cogens’i, tüm devletler tarafından kabul edilmiş ve bağlayıcı olan uluslararası hukukun temel ilkeleri ve kuralları olarak tanımlamıştır.

 1. yüzyılda, jus cogens kavramı, uluslararası hukuk literatüründe daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda ise, jus cogens, uluslararası hukukun önemli bir parçası haline gelmiştir. 1969 yılında, Viyana Sözleşmesi Hukuku Sözleşmesi, jus cogens’i, “tüm devletler tarafından kabul edilmiş ve bağlayıcı olan uluslararası hukukun temel ilkeleri ve kuralları” olarak tanımlamıştır.

Jus Cogens’in Önemi

Jus cogens, uluslararası hukukun önemli bir parçasıdır. Bu ilkeler ve kurallar, devletlerin davranışlarını düzenler ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yardımcı olur. Jus cogens’in önemi şunlardır:

 • Devletlerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını korur.
 • İnsan haklarını korur.
 • Savaş hukukunu düzenler ve savaş sırasında sivillerin ve savaş esirlerinin korunmasını sağlar.
 • Çevre hukukunu düzenler ve çevrenin korunmasını sağlar.

Jus Cogens’in Uygulaması

Jus cogens, uluslararası hukukun önemli bir parçasıdır, ancak uygulaması zor olabilir. Bunun nedeni, jus cogens’in genellikle belirsiz olması ve devletlerin jus cogens’i ihlal ettikleri konusunda anlaşamamalarıdır.

Jus cogens’in uygulanması için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

 • Uluslararası mahkemeler: Uluslararası mahkemeler, devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yetkilidir. Bu mahkemeler, kararlarında jus cogens’i dikkate almak zorundadır.
 • Uluslararası örgütler: Uluslararası örgütler, devletlerin işbirliğini sağlamak ve uluslararası hukukun uygulanmasını izlemek için yetkilidir. Bu örgütler, jus cogens’in uygulanması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
 • Devletler: Devletler, jus cogens’i iç hukuklarına dahil etmek ve jus cogens’i ihlal eden devletlere karşı önlemler almak zorundadır.

Jus Cogens’in Geleceği

Jus cogens, uluslararası hukukun önemli bir parçasıdır ve gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. Ancak, jus cogens’in uygulanması zor olabilir. Bu nedenle, jus cogens’in uygulanmasını kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Jus cogens’in geleceği için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Jus cogens’in daha açık ve belirli hale getirilmesi
 • Devletlerin jus cogens’i ihlal ettikleri konusunda anlaşmalarının sağlanması
 • Jus cogens’in uygulanması için daha etkili mekanizmaların oluşturulması

Bu çalışmalar yapılırsa, jus cogens’in uygulanması kolaylaşacak ve uluslararası hukukun daha etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.


Yayımlandı

kategorisi