k cetveli sözlük anlamı nedir?

Sözlükte k cetveli kelimesinin manası:

  1. Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerini gösteren cetvel.

k cetveli ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları