kabahatler kanunu nedir

Kabahatler Kanunu Nedir?

Kabahatler Kanunu, 5326 sayılı kanunla düzenlenen ve idari para cezası gerektiren kabahatleri düzenleyen bir kanundur. Kanun, 1990 yılında yürürlüğe girmiş olup, günümüzde de yürürlüktedir.

Kabahatler Kanunu’nun Konusu

Kabahatler Kanunu’nun konusu, idari para cezası gerektiren kabahatlerdir. Kanun, kabahatleri iki ana grupta ele almaktadır:

  • Genel kabahatler: Bu grupta, herkesin uyması gereken genel kuralları ihlal eden kabahatler yer almaktadır. Örneğin, çevre kirliliği, gürültü yapmak, hakaret etmek, kavga etmek gibi kabahatler genel kabahatlerdir.
  • Özel kabahatler: Bu grupta, belirli meslek gruplarına veya faaliyetlere ilişkin kabahatler yer almaktadır. Örneğin, doktorların mesleki hataları, avukatların mesleki kuralları ihlal etmeleri, esnafların haksız rekabet yapmaları gibi kabahatler özel kabahatlerdir.

Kabahatler Kanunu’nun Amacı

Kabahatler Kanunu’nun amacı, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, sağlık ve ahlak kurallarını korumak ve toplumun huzurunu sağlamaktır. Kanun, bu amaçları gerçekleştirmek için idari para cezası yaptırımı öngörmüştür.

Kabahatler Kanunu’nun Kapsamı

Kabahatler Kanunu, idari para cezası gerektiren tüm kabahatleri kapsamamaktadır. Kanun, yalnızca belirli kabahatleri düzenlemektedir. Bu kabahatler, kanunun eklerinde yer almaktadır.

Kabahatler Kanunu’nun Uygulanması

Kabahatler Kanunu, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmaktadır. Kolluk kuvvetleri, kabahat işleyen kişileri tespit ederek, bunlara idari para cezası kesmektedir. İdari para cezası, kabahatin türüne ve ağırlığına göre belirlenmektedir.

Kabahatler Kanunu’na İtiraz

Kabahat işleyen kişiler, kendilerine kesilen idari para cezasına itiraz edebilirler. İtiraz, idari para cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz, idari para cezasını kesen makama veya sulh ceza mahkemesine yapılabilir.

Kabahatler Kanunu’nun Önemi

Kabahatler Kanunu, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, sağlık ve ahlak kurallarını korumak ve toplumun huzurunu sağlamak için önemli bir araçtır. Kanun, idari para cezası yaptırımı öngörerek, kabahat işleyen kişileri caydırmaktadır.

Sonuç

Kabahatler Kanunu, idari para cezası gerektiren kabahatleri düzenleyen bir kanundur. Kanun, 1990 yılında yürürlüğe girmiş olup, günümüzde de yürürlüktedir. Kanunun amacı, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, sağlık ve ahlak kurallarını korumak ve toplumun huzurunu sağlamaktır. Kanun, bu amaçları gerçekleştirmek için idari para cezası yaptırımı öngörmüştür. Kabahatler Kanunu, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmaktadır. Kabahat işleyen kişiler, kendilerine kesilen idari para cezasına itiraz edebilirler. Kabahatler Kanunu, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, çevreyi korumak, sağlık ve ahlak kurallarını korumak ve toplumun huzurunu sağlamak için önemli bir araçtır.


Yayımlandı

kategorisi