kafanın eş anlamlısı nedir

Kafanın Eş Anlamlısı

Kafanın eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır:

 • Baş
 • Beyin
 • Zihin
 • Akıl
 • Şuur
 • İdrak
 • Fikir
 • Düşünce
 • Görüş
 • Kanı
 • İnanç
 • Bilgi
 • Hikmet
 • Anlayış
 • Kavrayış
 • Sezgi
 • İlham
 • Hayal
 • Rüya
 • Arzu
 • İstek
 • Tutku
 • Nefret
 • Sevgi
 • Öfke
 • Üzüntü
 • Sevinç
 • Korku
 • Kaygı
 • Stres
 • Depresyon
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Panik bozukluk
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Madde bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • İnternet bağımlılığı
 • Oyun bağımlılığı
 • Alışveriş bağımlılığı
 • Çalışma bağımlılığı
 • Egzersiz bağımlılığı
 • Din bağımlılığı
 • Siyaset bağımlılığı
 • Para bağımlılığı
 • Güç bağımlılığı
 • Şöhret bağımlılığı
 • Başarı bağımlılığı
 • Mükemmellik bağımlılığı

Kafanın Eş Anlamlısı Olan Kelimelerin Kullanımı

Kafanın eş anlamlısı olan kelimeler, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır. Bu kelimeler, kişinin düşüncelerini, duygularını, inançlarını ve davranışlarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • “Başım ağrıyor.”
 • “Beynim yoruldu.”
 • “Zihnim bulanık.”
 • “Aklım karıştı.”
 • “Şuurum kapalıydı.”
 • “İdrakim yetmiyor.”
 • “Fikrim değişti.”
 • “Düşüncem farklı.”
 • “Görüşüm şu şekilde.”
 • “Kanımca öyle değil.”
 • “İnancım tam.”
 • “Bilgim sınırlı.”
 • “Hikmetim yok.”
 • “Anlayışım zayıf.”
 • “Kavrayışım yetersiz.”
 • “Sezgim kuvvetli.”
 • “İlham aldım.”
 • “Hayalim gerçek oldu.”
 • “Rüyamda gördüm.”
 • “Arzum çok büyük.”
 • “İsteğim şu şekilde.”
 • “Tutkum beni ele geçirdi.”
 • “Nefretim sınır tanımıyor.”
 • “Sevgim sonsuz.”
 • “Öfkem patladı.”
 • “Üzüntüm beni yedi bitirdi.”
 • “Sevincimden uçtum.”
 • “Korkum beni felç etti.”
 • “Kaygım beni hasta etti.”
 • “Stres beni mahvetti.”
 • “Depresyona girdim.”
 • “Şizofreni teşhisi kondu.”
 • “Bipolar bozukluğum var.”
 • “Obsesif kompulsif bozukluğum var.”
 • “Panik bozukluğum var.”
 • “Yeme bozukluğum var.”
 • “Uyku bozukluğum var.”
 • “Cinsel işlev bozukluğum var.”
 • “Madde bağımlılığım var.”
 • “Kumar bağımlılığım var.”
 • “İnternet bağımlılığım var.”
 • “Oyun bağımlılığım var.”
 • “Alışveriş bağımlılığım var.”
 • “Çalışma bağımlılığım var.”
 • “Egzersiz bağımlılığım var.”
 • “Din bağımlılığım var.”
 • “Siyaset bağımlılığım var.”
 • “Para bağımlılığım var.”
 • “Güç bağımlılığım var.”
 • “Şöhret bağımlılığım var.”
 • “Başarı bağımlılığım var.”
 • “Mükemmellik bağımlılığım var.”

Sonuç

Kafanın eş anlamlısı olan kelimeler, kişinin düşüncelerini, duygularını, inançlarını ve davranışlarını ifade etmek için kullanılır. Bu kelimeler, günlük konuşmada ve yazıda sıklıkla kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi