kalfa sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kalfa kelimesinin manası:

  1. Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
    Örnek: Beyoğlu'nda Caddeikebir'de kunduracı kalfası olarak hayata girdi. H. E. Adıvar
  2. Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.
  3. Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın.
  4. İptidailerde hoca yardımcısı.
  5. Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse
  6. (Mimarlık) Mimarların çizdikleri tasarları ustalara uygulattıran kişi.

kalfa ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları