Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus" ne demek?

 1. Gözde, vitreusta atrofi, üreme ve arterya hyolida ile tunica vaskülozada atrofi oluşmamasıyla ilgili anomali, persiste hiperplastik primer vitreus.

Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalıcı Hiperplastik Tunika Vasküloza Lentis: Lensin ön kısmında paralel çizgiler durumunda görülen dogmasal anomali, persiste hiperplastik tunikavasküloza lentis. devamı...
 • Kalıcı Arterya Hiyolida: Gözde, arterya hyolideanın doğumdan sonra atrofi olmayarak optik diskin anteriyorunda kırmızı veya beyaz bir spot görünümünde ve vitreus içine doğru uzamış pozisyonda görülmesiyle ilgili anomali, persiste arterya hiyolida. devamı...
 • Persistent Hyperplastic Primary Vitreous: Persiste hiperplastik primer vitreus devamı...
 • Persiste Hiperplastik Primer Vitreus: Kalıcı hiperplastik birincil vitreus. devamı...
 • Kalıcı Gözbebeği Zarı: Gözbebeğinde tunica vasculosa lentis’in damar içermeyen, kısa, iplik benzeri kalıntılarından oluşan zar, persiste pupiller zar. devamı...
 • Kalıcı Hiperplastik Vitreus: Gözün fibromusküler tabakasının ve kısmen de hiyaloit atardamarların kalıntılarından oluşan, göz merceğinin bulanıklığıyla birlikte görülen, genellikle tek taraflı yapılış bozukluğu. devamı...
 • Persistent Hyperplastic Tunicavasculosa Lentis: Persiste hiperplastik tunikavasküloza lentis devamı...
 • Vascular Atrophy: Vasküler atrofi devamı...
 • Camsı Sıvı: Gözde camsı cismin içerisini dolduran jelatin kıvamındaki sıvı, humor vitreus. Gözde yuvarının arka odasında bulunan saydam, jelatin kıvamındaki madde, humor vitreus, vitreus humor. devamı...
 • Persiste Hiperplastik Tunikavasküloza Lentis: Kalıcı hiperplastik tunikavasküloza lentis. devamı...

Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.