Kalıcı Hiperplastik Vitreus ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kalıcı Hiperplastik Vitreus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kalıcı Hiperplastik Vitreus" ne demek?

 1. Gözün fibromusküler tabakasının ve kısmen de hiyaloit atardamarların kalıntılarından oluşan, göz merceğinin bulanıklığıyla birlikte görülen, genellikle tek taraflı yapılış bozukluğu.

Kalıcı Hiperplastik Vitreus nedir? İlişkili sözcükler

 • Kanatlı Ensefalomiyelitisi: Tavuk, hindi, bıldırcın ve sülünlerde, kaslarda uyum bozukluğu, baş ve boyun bölgesinde kas titremeleri ve göz merceğinin bulanıklığıyla belirgin bir enterovirüs tarafından oluşturulan virüs hastalığı, titreme salgını, avian ensefalomiyelitis. devamı...
 • Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus: Gözde, vitreusta atrofi, üreme ve arterya hyolida ile tunica vaskülozada atrofi oluşmamasıyla ilgili anomali, persiste hiperplastik primer vitreus. devamı...
 • öznel Anlatış: Alıcının, konuyu kişilerden birinin görüş noktasından, onun ağzından anlatmasıyla ortaya çıkan durum. Nesnel anlatışın karşıtı. (Öznel anlatışta alıcının merceği bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, varlıkları, durumları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyicinin görüşü bu kişinin görüşüyle birleşir. Bundan dolayı,öznel anlatış, tekil birinci kişinin anlatışı özelliğini taşır). devamı...
 • Toksoplazmik Korioretinitis: Özellikle konjenital toksoplasmasmozisin geç bir sonucu olarak ortaya çıkan geçici göz ağrısı, derin ağır pigmentasyonlu ilerleyici göz bozukluğuyla birlikte görme kaybı, hem makular mem de periferal retinada nekrotik lezyonlara ve posteriyör uveitise neden olan tek veya çift taraflı göz hastalığı, oküler toksoplasmozis, toksoplazmik retinokoroiditis. devamı...
 • Bora: Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgâr Örnek: Müthiş bir bora atlatmışlardı. S. F. Abasıyanık Dalmaçya kıyılarında kuzeyden esen soğuk ve kuru yerel rüzgâr; 2 – Genellikle sağanak yağışlarıyla son bulan, sert ve geçici rüzgâr. bkz.boran. devamı...
 • Persiste Hiperplastik Primer Vitreus: Kalıcı hiperplastik birincil vitreus. devamı...
 • Kalıcı Hiperplastik Tunika Vasküloza Lentis: Lensin ön kısmında paralel çizgiler durumunda görülen dogmasal anomali, persiste hiperplastik tunikavasküloza lentis. devamı...
 • Odak Uzunluğu: Merceğin optik özeği ile odak noktası arasındaki uzunluk. (Bir alıcı merceğininodak uzunluğu, bu mercek sonsuza odaklandığında, merceğin optik özeği ile boş filmin düzlemi arasındaki uzunluktur. Bu uzunluk milimetre (mm) ile belirtilir ve merceklerin üzerine yazılır. Mercekler genellikle kısa odaklı, uzun odaklı, olağan odaklı olarak üçe ayrılır). devamı...
 • Atlarda Kalıtsal Gece Körlüğü: Appaloosa ırkı atlarda, retinada bir bozukluk olmaksızın biçimlenen, nedeni tam olarak bilinmeyen kalıtsal özellikte gece görme bozukluğu. Gün ışığında görme her zaman olmamakla birlikte normaldir, Appaloosa atlarının gece körlüğü. devamı...
 • At Nalı Böbrek: Doğuştan, iki böbreğin ön veya arka uçlarının birleşmesiyle oluşan ve böbreğin nal biçimindeki görünümüyle belirgin yapılış bozukluğu. Genellikle görev bozukluğu biçimlenmez. devamı...

Kalıcı Hiperplastik Vitreus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.