Kaliforniyum ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kaliforniyum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kaliforniyum" ne demek?

 1. Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf).

 2. Simgesi Cf, atom numarası 98, en uzun ömürlü izotopunun mol kütlesi (251Cf)=251,08 g , 2, 3 ve 4 değerli bileşikleri olan , Cunningham ve Thompson tarafından 1959 yılında radyasyonla elde edilen bir element.

Kaliforniyum nedir? İlişkili sözcükler

 • Berkelyum: Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan yapay element (simgesi Bk). Simgesi Bk, atom numarası 97, ilk defa 1949’da elde edilmiş ve radyoaktif parçalanmadan dolayı ömrü kısa olan bir element. devamı...
 • Radon: Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn). devamı...
 • Toryum: Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, yoğunluğu 112,6 olan, 1700 °C’de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element (simgesi Th). Simgesi devamı...
 • Neptünyum: Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np). devamı...
 • Uranyum: Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C’ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U). Sembolü U, atom numarası 92, atom devamı...
 • Radyum: Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C’de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra) Simgesi Ra, atom devamı...
 • Amerikyum: Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am). Simgesi Am ,atom numarası 95, yoğunluğu 11,9 g/mL, yumuşamaya başlama noktası 850 devamı...
 • Einsteinium: Atom numarası 99, atom kütlesi 254 g. yapay bir radyoaktif element olan kaliforniyum elementinin siklotronda bombardımanı sonucu, 1954’te elde edilmiş olan yapay radyoaktif element. devamı...
 • Plütonyum: Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu). Atom numarası 94], atom ağırlığı 242 olan ve doğada az rastlanan uranyum ötesi element. devamı...
 • Talyum: Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 303 °C’de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl). Simgesi Tl, atom numarası 8, devamı...

Kaliforniyum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.