kalıt sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kalıt kelimesinin manası:

  1. Miras.
  2. Kalıtım yoluyla geçmiş olan şey.
  3. Görenekler yoluyla yerleşmiş olan tutum veya davranış biçimi.
  4. Mîrâs. ~ arancı (dilemi) : mîrâs sebebiyle istihkak da’vâsı. ~ sözleşmesi: mîrâs mukavelesi. ~ töresi: mîrâs hukuku. ~ a yaraşma: mîrâsa.liyâkat. ~ ın geçişi: mîrâsın intikali, ~ ın görevsel arıtımı: mîrâsın resmî tasfiyesi. ~ ın görevsel yönetimi: mîrâsın resmen idâresi. ~ tan çıkarma: mîrâstan ıskat. ~ tan yoksunluk: mîrâstan mahrûmiyyet.

kalıt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları