kalomel elektrot sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kalomel elektrot kelimesinin manası:

  1. Dış bağlantı için, içine platin tel daldırılmış, cıva ve kalomelin (Hg2Cl2) potasyum klorür çözeltisi ile dengede olması durumunda oluşan yarı hücre. Potasyum klorür derişimine ve sıcaklığa bağlı olarak bu yarı hücre değişik potansiyellere sahip olur, Karşılaştırma (referans) elektrot olarak kullanılır.

kalomel elektrot ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları