Kalsiyum Disodyum EDTA ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kalsiyum Disodyum EDTA" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kalsiyum Disodyum EDTA" ne demek?

 1. Ağır metallerle olan akut zehirlenme olgularında şelat oluşturarak zehrin emilimini engelleyip vücuttan uzaklaştırma amacıyla kullanılan bir antidot.

Kalsiyum Disodyum EDTA nedir? İlişkili sözcükler

 • Disodyum EDTA: Formülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu. Genellikle metallerle olan zehirlenmelerde şelat oluşturmak amacıyla kullanılan madde. devamı...
 • Farmakolojik Antagonist: Zehrin etkilediği almacı yarışmalı ve yarışmasız olarak kapatarak antidot benzeri etki yapan ilaç türü. devamı...
 • şeritdöken: Şeritleri uyuşturarak, içirilen sürgüt ve bağırsakların doğal devimleri yardımıyle vücuttan dışarı atan ilâç. devamı...
 • Iyontoforez: İyonize durumdaki ilaç moleküllerinin deriden emilimini sağlamak amacıyla elektrik akımı kullanılmasını öngören bir yöntem. Mor ötesi ışın tedavisi. devamı...
 • Etilendiamin Tetra Asetik Asit: Genellikle kalsifikasyonu, kanın pıhtılaşmasını ve gıdalarda acılaşmayı önlemek amacıyla kullanılan, su veya gıdalardaki metal iyonlarını özellikle kalsiyum iyonlarını bağlayan şelat oluşturucu madde, EDTA. devamı...
 • Etilendiamin Tetra Asetik Asit: Genellikle kalsifikasyonu, kanın pıhtılaşmasını ve gıdalarda acılaşmayı önlemek amacıyla kullanılan, su veya gıdalardaki metal iyonlarını özellikle kalsiyum iyonlarını bağlayan şelat oluşturucu madde, EDTA. devamı...
 • Kurtdöken: Solucanları öldürerek ya da uyuşturarak, bulundukları örgenin doğal devimleri ve salgıları yardımıyle vücuttan dışarı atabilme etkisi gösteren ilâç; solucan düşürücü. devamı...
 • Kalsiyum Oksit: Susuz veya sönmemiş kireç. Formülü CaO olan, yanmış kireç veya kostik kireç olarak bilinen, ticari şekli kireçtaşı, kalsiyum karbonatın fırınlarda karbondioksit uzaklaşıncaya kadar kavrulması ile elde edilen, kağıt hamuru ve devamı...
 • Kuinakrin Hidroklorür: Başlangıçta malarya (sıtma) etkenlerine karşı kullanılmasına karşın, plasmodium vivax etkenlerine karşı etkin olmadığından dolayı bu amaçla kullanımı terk edilen ve günümüzde giardiya enfeksiyonlarını tedavi etmek amacıyla kullanılan, ağız yoluyla kullanılması durumunda sindirim kanalından kolayca emilerek tüm doku ve organlara dağılabilen, 2 ay boyunca idrarla atılarak vücuttan temizlenen, ayrıca, güvercinlerde Haemoproteus ve koksidiler, köpeklerde ise Taenia devamı...
 • Dondurarak Kurutma: Su içeren bitki, mikroorganizma, hayvan doku ve organlarının su içeriklerinin ortamdan uzaklaştırılması veya biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi ve canlılıklarının korunması için çözücünün uzaklaştırılması amacıyla yapılan dondurarak kurutma yöntemi, liyofilizasyon. Özellikle, aşı hazırlanmasında ve protein özütlenmesinde kullanılır. devamı...

Kalsiyum Disodyum EDTA ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.