Kalsiyum Oksit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kalsiyum Oksit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kalsiyum Oksit" ne demek?

 1. Susuz veya sönmemiş kireç.

 2. Formülü CaO olan, yanmış kireç veya kostik kireç olarak bilinen, ticari şekli kireçtaşı, kalsiyum karbonatın fırınlarda karbondioksit uzaklaşıncaya kadar kavrulması ile elde edilen, kağıt hamuru ve kağıt yapımında ve çelik yapımında eritici olarak kullanılan, suda çözünen beyaz bazik özellik gösteren katı bir madde.

 3. Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü.

Kalsiyum Oksit nedir? İlişkili sözcükler

 • Kalsiyum Klorür: Hidroklorik asidin kimyasal formülü CaCl2 olan kalsiyum tuzu ve bunun hidratlaştırılmış biçimi. Formülü CaCl2 olan, renksiz, son derece nem çekici bir toz madde. Suda ve alkolde çözünür. Betonda katkı maddesidir, devamı...
 • Kalsiyum Iyodobehenat: Formülü Ca(OOC21H42)2 olan, ılık kloroformda çözünen, yiyecek katkı maddesi olarak kullanılan sarımsı bir toz madde.. devamı...
 • Kalsiyum Karbonat: En az % 38 kalsiyum içeren bir ürün. Formülü CaCO3 , yoğunluğu 2,7-2,95 g/mL olan , doğada aragonitle, istiridye kabuğunda kalsitte, tebeşirde, kireçtaşında, mermerde, travertenlerde ana bileşen olarak bulunan, yanmaz, devamı...
 • Kalsiyum Fosfat: Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. devamı...
 • Aluminyum Oksit: Formülü Al3O3, mol kütelesi 101,96 g olan , doğada korund mineralleri olarak ve killerin yapısında bulunan ,boksit, nefelin, kaolin ve şaplardan elde edilen, alüminyum üretiminin ana maddesi ve korund aşındırıcı materyal olarak ve ayrıca adsorban ve katalizör olarak da kullanılan, yapay olarak elde edilen korund kristallerinden kuyumculukta istifade edilen, amfoter özellik gösteren, suda çözünmeyen, bazlarla devamı...
 • Kalsiyum 45: 45Ca şeklinde gösterilen, kütle numarası 45 , yarılanma süresi 165 gün olan, insan ve diğer canlı organizmalarda kalsiyum metabolizmasının incelenmesinde radyoaktif izci olarak kullanılan, kalsiyumun radyoaktif izotopu. devamı...
 • Kalsiyum Arsenat: Formülü Ca3(AsO4)2 olan, suda çözünmeyen, haşerelere ve çimlerdeki yabancı otlara karşı kullanılan, beyaz bir toz madde. devamı...
 • Kalsiyum Nitrat: Formülü Ca(NO3)2 olan, gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan , anhidrit yapıda tuz havadan nem kaparak çok kolay çözünen, renksiz, suda çözünen monoklinik kristalli bir tuz. Nitro kalsit. devamı...
 • Lantanit: Birbirine çok yakın kimyasal özellikler gösteren, atom numarası 57-71 arasında olan, seyrek bulunan elementlerin genel adı. Formülü La2(CO3)3.9H2O olan, bir mineral madde. devamı...
 • Kalsiyum Arsenit: Formülü Ca3(AsO3)2 olan, böcek öldürücü olarak kullanılan suda çözünen beyaz tanecikler halinde bulunan bir tuz. devamı...

Kalsiyum Oksit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.