kamu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kamu kelimesinin manası:

  1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
  2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme
    Örnek: Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş. H. Taner
  3. Hep, bütün
  4. Bk.Kamu kesimi
  5. Âmme. ~ düzeni: âmme intizâmı. ~ töresi: âmme hukuku. ~ tüzel kişiliği: âmme hükmî şahsiyyeti. ~ yararı: âmme menfaati, maslahat.
  6. Bütün, hep.
  7. Halk.
  8. Bk. genel

kamu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları