kamu haczi nedir

Kamu Haczi Nedir?

Kamu haczi, kamu alacaklarının tahsili için yapılan bir icra takibidir. Kamu alacakları, vergi, resim, harç, ceza ve diğer kamu yükümlülükleridir. Kamu haczi, kamu alacaklısı tarafından başlatılır ve icra müdürü tarafından yürütülür.

Kamu Haczinin Konusu

Kamu haczi, kamu alacaklarının tahsili için yapılır. Kamu alacakları, vergi, resim, harç, ceza ve diğer kamu yükümlülükleridir. Kamu haczi, bu alacakların ödenmemesi halinde, kamu alacaklısı tarafından başlatılır.

Kamu Haczinin Şartları

Kamu haczi, aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılabilir:

 • Kamu alacağının kesinleşmiş olması,
 • Kamu alacağının ödenmemesi,
 • Kamu alacaklısının icra takibi başlatması,
 • İcra müdürünün haciz kararını vermesi.

Kamu Haczinin Yürütülmesi

Kamu haczi, icra müdürü tarafından yürütülür. İcra müdürü, haciz kararını borçluya tebliğ eder ve haciz işlemlerine başlar. Haciz işlemleri, borçlunun mallarının tespiti, haciz tutanağının düzenlenmesi ve malların satışının yapılması şeklindedir.

Kamu Haczinin Sonuçları

Kamu haczi, borçlunun mallarının satışı ile sonuçlanır. Satıştan elde edilen gelir, kamu alacağının ödenmesine kullanılır. Kamu alacağı ödendikten sonra, kalan para borçluya iade edilir.

Kamu Haczinin İtirazı

Borçlu, kamu haczine karşı itiraz edebilir. İtiraz, icra müdürlüğüne veya icra mahkemesine yapılır. İtiraz, kamu alacağının kesinleşmemiş olması, kamu alacağının ödenmiş olması veya kamu haczi işlemlerinin usulsüz yapılmış olması gibi nedenlerle yapılabilir.

Kamu Haczinin Durdurulması

Kamu haczi, aşağıdaki durumlarda durdurulabilir:

 • Borçlunun kamu alacağını ödemesi,
 • Borçlunun kamu alacağına ilişkin itirazının kabul edilmesi,
 • Kamu alacaklısının kamu haczi işlemlerinden vazgeçmesi,
 • İcra mahkemesinin kamu haczi işlemlerinin durdurulmasına karar vermesi.

Kamu Haczinin İptali

Kamu haczi, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Kamu alacağının kesinleşmemiş olması,
 • Kamu alacağının ödenmiş olması,
 • Kamu haczi işlemlerinin usulsüz yapılmış olması,
 • Kamu alacaklısının kamu haczi işlemlerinden vazgeçmesi,
 • İcra mahkemesinin kamu haczi işlemlerinin iptaline karar vermesi.

Yayımlandı

kategorisi