kamu iktisadi müessesesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kamu iktisadi müessesesi kelimesinin manası:

  1. Ayrı bir tüzel kişiliği sahip ve sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan ve onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğu.

kamu iktisadi müessesesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları