kamu sağlığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kamu sağlığı kelimesinin manası:

  1. Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum.
  2. Köy, kasaba ve kent halkının, sağlık koşullarına uygun bir biçimde, esenlikle yaşamalarını sağlamak için, kamu kuruluşlarınca alınan önlemlerin yöneltildiği erek.

kamu sağlığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları