kamu yararı kuramı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kamu yararı kuramı kelimesinin manası:

  1. Hükümetlerin sosyal faydayı ençoklaştıracak politikaları benimsediğini ileri süren kuram.
  2. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı durumda bu durumu düzeltmek amacıyla devletin piyasa düzenlemeleri ile piyasaya müdahale etmesi sonucu kaynakların etkin dağılımının sağlanacağını ileri süren piyasa düzenleme kuramı.

kamu yararı kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları