kamulaştırma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kamulaştırma kelimesinin manası:

  1. Kamulaştırmak işi, istimlak.
  2. Devletleştirme.
  3. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetindeki her türlü varlığın piyasa değeri ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesi. krş. özelleştirme, millileştirme
  4. Bir taşınmazın, kamu yararına bir etkinlikte bulunmak amacıyla, bireylerden, kamu tüzel kişiliklerince, belli bir adaletli ölçüte göre karşılığı ödenerek alınıp kamu iyeliğine geçirilmesi.

kamulaştırma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları