kanun u esasi nedir

Kanun-u Esasi Nedir?

Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasasıdır. 23 Aralık 1876’da Sultan Abdülaziz tarafından ilan edilmiş ve 1878’de yürürlüğe girmiştir. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini belirleyen temel yasadır.

Kanun-u Esasi’nin Konusu

Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini, devletin organlarını ve yetkilerini, vatandaşların hak ve özgürlüklerini düzenleyen bir anayasadır. Kanun-u Esasi’nin başlıca konuları şunlardır:

 • Devletin yönetim biçimi: Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini meşruti monarşi olarak belirlemiştir. Meşruti monarşi, padişahın yetkilerinin anayasa ile sınırlandırıldığı bir yönetim biçimidir.
 • Devletin organları: Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet organlarını belirlemiştir. Bu organlar şunlardır:
  • Padişah: Padişah, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkanıdır. Padişah, devletin başkomutanıdır ve yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir.
  • Meclis-i Mebusan: Meclis-i Mebusan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yasama organıdır. Meclis-i Mebusan, halk tarafından seçilen milletvekillerinden oluşur.
  • Meclis-i Ayan: Meclis-i Ayan, Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci yasama organıdır. Meclis-i Ayan, padişah tarafından atanan üyelerden oluşur.
  • Divan-ı Hümayun: Divan-ı Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu’nun yürütme organıdır. Divan-ı Hümayun, padişah tarafından atanan nazırlardan oluşur.
  • Şeyhülislam: Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğu’nun dini lideridir. Şeyhülislam, padişah tarafından atanan bir din adamıdır.
 • Vatandaşların hak ve özgürlükleri: Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini düzenlemiştir. Bu hak ve özgürlükler şunlardır:
  • Can güvenliği hakkı
  • Mal güvenliği hakkı
  • Düşünce özgürlüğü hakkı
  • Basın özgürlüğü hakkı
  • Toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkı
  • Eğitim hakkı
  • Sağlık hakkı

Kanun-u Esasi’nin Önemi

Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasasıdır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini belirleyen temel yasadır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini düzenlemiştir. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Kanun-u Esasi’nin Sonuçları

Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini değiştirmiştir. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini genişletmiştir. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasında etkili olmuştur.

Kanun-u Esasi’nin Mirası

Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasasıdır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim biçimini belirleyen temel yasadır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini düzenlemiştir. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kanun-u Esasi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasında etkili olmuştur. Kanun-u Esasi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına ilham kaynağı olmuştur.


Yayımlandı

kategorisi