kapalı girdi çıktı akım tablosu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kapalı girdi çıktı akım tablosu kelimesinin manası:

  1. Açık girdi-çıktı akım tablosunda sonul mal isteminin yer aldığı bölüm ikinin aramal isteminin yer aldığı bölüm bire katıldığı, diğer bir deyişle sonul istem unsurlarının bütünüyle kesimlerarası yapı içine alındığı girdi-çıktı akım tablosunun ilk biçimi.

kapalı girdi çıktı akım tablosu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları