Kapıcılar Kethüdası ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Kapıcılar Kethüdası" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kapıcılar Kethüdası" ne demek?

 1. Topkapı sarayında, ilk ve orta kapıları bekleyen kapıcıların en yüksek buyurucusu.

Kapıcılar Kethüdası nedir? İlişkili sözcükler

 • Odalı: Herhangi bir sayıda odası olan Topkapı Sarayı’nda oturan saray adamları. devamı...
 • Kapıcı: Otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse Örnek: Bu arada, aşağıdan kapıcının sesi, gece nöbetçisine çıkışıyor. M. Ş. Esendal Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı. Osmanlı devamı...
 • Valide Alayı: Ölen padişahın anne ve eşlerinin Topkapı sarayından eskisaraya; yeni padişahın annesinin de Eskisaraydan Topkapı sarayına götürülmeleri töreni. devamı...
 • Zülüflü Baltacılar: Topkapı sarayının içsaray bölümünde hizmet ve koruma ile görevli baltacılar. devamı...
 • Akağalar Kapısı: Topkapı sarayında içsaray ile dışsarayı birbirinden ayıran üçüncü kapı. devamı...
 • Balıkhane Kapıışıı: Topkapı Sarayı’nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi. (Osmanlıca’da yazılışı: balıkhane kap–ıışıı–) devamı...
 • Yeşildirek: Topkapı sarayında hassa ağalarının toplanma yeri. devamı...
 • Valide Dairesi: Topkapı sarayında valide sultanın oturduğu özel bölüme verilen ad. devamı...
 • Cellat çeşmesi: Topkapı sarayında, ölüm cezasına çarptırılanların başlarının yalağında kesildiği çeşme. devamı...
 • Ibret Taşı: Topkapı sarayının ortakapısı önünde bulunan ve üzerine, kesilen insan başlarının konduğu taş. devamı...

Kapıcılar Kethüdası ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.