kapitalist üretim ilişkileri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte kapitalist üretim ilişkileri kelimesinin manası:

  1. Marksist yaklaşımda, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu, emek gücünün metalaştırıldığı ve üretimin temel amacının artık değer üretimi olduğu üretim ilişkileri.

kapitalist üretim ilişkileri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları