Kapkaranlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Kapkaranlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Kapkaranlık" ne demek?

 1. Çok karanlık

  Örnek:

  Bir de ne görüyordum: Daracık, kapkaranlık delik gibi bir yer. Y. K. Karaosmanoğlu

Kapkaranlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Yüklük: Evlerde yatak, yorgan gibi şeyleri koymaya yarayan yer veya büyük dolap, yük, yük odası Örnek: Öbür yana dönüyor, kocaman bir yüklüğün kapısını açıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu Yolcu taşıyan araçlarda yolcu yükünün konduğu kapalı ya da açık bölüm. devamı...
 • Iyi Niyet: Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet Örnek: Bu gibi durumlarda, bütün iyi niyetine rağmen başka türlü harekete imkân bulamıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Facialı: Faciası olan, facia gibi karşılanan Örnek: Şimdi karşısında bulunduğu vaziyet o kadar facialıydı ki, böyle hafif teessürlerle geçiştirilmesine imkân bulamıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Kıvrılmak: Eğrilip bükülmek. Kıvrık bir duruma gelmek. devamı...
 • Fosforlu: Birleşiminde fosfor olan. Işıklı, parlak Örnek: Beyoğlu, karanlık içinde fosforlu bir kaya gibi pırıl pırıl yanıyordu. Y. K. Karaosmanoğlu Alımlı, gösterişli. devamı...
 • Tekit: Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme Örnek: Bu sözü bir alay uydurma vakalarla, kazalarla tekide çalışıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Tıkılmak: Tıkma işi yapılmak Örnek: Bütün vücudu sanki ziftten bir kılıf içine tıkılmış gibi idi. Y. K. Karaosmanoğlu Dar, sıkıntılı bir yerde bulunmak, sıkışmak Örnek: Mecliste altmış kişi bir odaya tıkıldık. Y. Z. Ortaç Tutukevine konmak Örnek: Dama tıkıldım, ama temyizde beraat ettim. A. Gündüz devamı...
 • Tarassut: Gözleme, gözetleme, dikkatle bakma Örnek: Pek yakın bir tarassut noktasından görebilenler arasına katılacağımı sanıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Gevelemek: Bir şeyi çiğnemeden ağız içinde evirip çevirmek Örnek: Kirli suratlı üç çocuk, ellerindeki birer dilim ekmeği geveleyip duruyorlar. H. R. Gürpınar Bir sözü tam olarak ve açıkça söylememek Örnek: Saatlerce asıl maksadımı ağzımın içinde gevelemekle kalıyordum. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Daracık: Çok dar Örnek: Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu. T. Buğra devamı...

Kapkaranlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.